top of page

黑暗中對話體驗館推出「WeCare攜手關愛計劃」攜手關愛買福袋


虎年年頭最適合做善事,幫自己積福之餘仲可以幫到有需要人士!黑暗中對話體驗館推出咗 「WeCare攜手關愛計劃」 ,同社會上有獨特能力嘅殘疾人士一齊走入社區關心弱勢社群。適逢農曆新年更加推出咗兩款「虎年二月限定福袋」,大家可以透過購買福袋支持佢哋嘅工作!而佢哋亦都會將你哋嘅心意送比有需要嘅人,等大家可以一齊渡過呢個艱難嘅抗疫時期。


老友記福袋 - HK$500

受惠對象: 65歲或以上長者

- 口罩10個

- 消毒搓手液2枝

- 百佳超級市場HK$100現金券1張

- 關愛電話慰問服務

- 黑暗中對話旅程長者門票2張 / 無聲體驗長者門票2張

- 和橙5個

- Oatly朱古力燕麥奶1盒 (250ml)


合家歡福袋 - HK$500

受惠對象: 低收入家庭

- 口罩10個

- 消毒搓手液2枝

- 百佳超級市場HK$100現金券1張

- 點字器1個

- 暗箭神手門票4張及無聲體驗門票2張

- 和橙5個

*捐款可獲扣稅

訂購福袋:https://bit.ly/361U8C7

了解WeCare:https://bit.ly/3ozTjqm

黑暗中對話 Dialogue in the Dark

Unit B, 7/F, D2 Place ONE

23 次查看0 則留言

Comments


bottom of page