top of page

《等一個擁抱》被迫延期上映

歌手龔柯允 (Karen)、李璧琦 (Becky)及音樂人徐偉賢一起参與的電影《等一個擁抱》,原定下年一月份上映,但由於疫情下所有電影院被勒令關閉至一月初,所以原本在12月正在公映及已排期之後的電影都被受影響。而三位有份参與這部講述腦退化症電影的藝人,在日前接受電台訪問時稱,希望觀眾能支持電影業,到時買票入場支持。


在電影中飾演姐姐嘅Becky ,看著妹妹Karen這個角色,彷如看著自己:「Karen 戲中係一個追尋歌手夢嘅妹妹,但遭父親反對,情形就好似當年自己細個時一樣。但當家姐這個角色,就好似演出未來嘅自己,要釋懷去解開心裡嘅結。所以,除咗演出外,過後嘅感受都有好大得著。」


至於第一次當女主角的 Karen,當收到主題曲時已經覺得好感動:「歌詞第一句已經感動到我,好反映到我追求歌手夢嘅心聲。至於演繹角色,因為我自己也曾與父親鬧翻,所以我拍完呢部電影後都有所領悟,決定同爸爸重修舊好。而因為劇本全部都係廣東話,喺理解同說話文法上我都要調節,好在友哥(陳友)和璧琦幫我好多!」


負責配樂及電影歌曲的徐偉賢,則對兩位女主演嘅演繹相當滿意:「一般電影只有兩三首歌,但今次我哋有7首。由於主要都係Karen 同 Becky主唱,所以我哋都選擇拍完電影之後再錄歌,希望佢哋可以唱出電影中嘅感覺同畫面。基於電影題材屬於小品類,有較多內心戲,所以作曲時都希望可以感動到別人。」


139 次查看0 則留言

Comments


bottom of page