top of page

帝鋒金銀幣慶祝十周年 亞儀盡展臂力贏取獎品黃榕爆對方「被仔𥄫」

已更新:6天前帝鋒金銀幣(香港)有限公司(以下簡稱「帝鋒金銀幣」)今年成立十周年,為慶祝這個重要里程碑,帝鋒金銀幣今日起一連七天在銅鑼灣,舉行「擸銀磚家大力士挑戰」活動,首日已吸引逾六百名市民熱烈參與。展望未來,帝鋒金銀幣也將繼續秉持「取之於香港,用之於香港」的理念,致力於回饋社會、教育下一代並支持社區服務需求。


活動邀請亞視一姐亞儀、黃榕、葉小妍、林作出席,期間眾人參與「捧銀磚」遊戲,只要限時以單手舉起銀磚,即可奪得價值26萬多港元銀磚。亞儀表示自己旨在參與,與銀磚無緣:「我唔夠力攞起,太重啦!雖然近排都有跟黃榕做運動,不過佢做得太激烈我跟唔到,同埋去到啲人眼望望,我覺得好奇怪,都唔知望咩。」黃榕隨即表示對方「比仔𥄫」,笑言對方大有市場:「去到GYM Room佢多人𥄫過我啦,不時有人搵佢合照,仲有人抄佢牌添!我相信佢好快上岸,呢啲銀磚到時佢大把。」


而葉小妍對銀磚遊戲非常雀躍,可惜最終都失敗而回:「銀磚好貴啊,你知做音樂乜都貴,如果攞到就抵消幾首歌嘅開支!依家我都努力緊工作,睇嚟都要抽啲時間做吓運動練大隻啲,再唔係跟老闆學吓投資,令自己可收支平衡。」27 次查看0 則留言

Comments


bottom of page