top of page

馮盈盈出席Lenovo電腦發佈會介紹有AI功能新產品即場示範用AI功能小畫家 繪晝愛犬「波子」完成營養學碩士 望再報讀心理學


馮盈盈今日出席Lenovo電腦發佈會,分享自己用Lenovo新產品「Yoga Slim 7X」的心得。盈盈最愛這部電腦加入AI功能十分正,自己首次用電腦繪畫愛狗「波子」,跟住用上電腦的AI 功能,好快就畫出了靚靚又似的愛狗。


盈盈並謂如果早一年有就更好,因自己之前讀了碩士課程,要用電腦做功課、上網搵資料,若果早些有呢部咁多功能的電腦,在剪片、AI功能更容易做功課。


而之前拍電視劇「逆天奇案」時,角色鍾意滑浪,所以都上網睇好多滑浪資訊,但所搵到的好多不是英語教學,所以好多滑浪技術都未聽得明,現在有這部電腦,真的日後做甚麼都方便。特別是在自己的YouTube 頻度,更可多拍片,她說以前拍片剪片很繁複,一條片往往花很多時間剪接方面,現在簡易識用,會多拍片,稍後她會出埠拍綜藝節目,更會帶上身,隨拍隨剪即放上網。


之前完成營養學碩士,盈盈笑說已成為家中營養小顧問,尤幸家人都肯聽意見,避免高鹽高糖高脂肪的食物。問到會否再進修或讀其他課程?她說也有興趣心理學上,所以未來也會多看這類書籍,更笑謂將來可在自己頻度中同大家互動分享也不錯。19 次查看0 則留言

Comments


bottom of page