top of page

今日歌手姜珈欣聯同星夢學園詹天文、何晉樂、文凱婷、潘靜文、林智樂 、林君蓮、孫漢霖、蔡愷穎、林沚羿 歌手今日出席yes School tour到上水某間中學


歌手姜珈欣聯同星夢學園詹天文、何晉樂、文凱婷、潘靜文、林智樂 、林君蓮、孫漢霖、蔡愷穎、林沚羿 歌手今日出席yes School tour到上水某間中學擔任司儀嘉賓分享生命教育,他們在yes School tour最後一場School tour連續走了20埸,:「同學仔好好,令到我哋好開心。(反應好好?)係呀,我哋都反應好好,交晒戲。」所以相當緊張:「有學生同教職員喺度,個氣氛好嚴肅,不過我上台時佢哋都好興奮, 最初系好辛苦又好早起身。但是見到同學非常非常興奮係值得開心呀!」此外,她近日參與次《中年好聲音2》我希望能夠可以入到圍唱歌被歌迷和家人、朋友聽到我的歌聲。51 次查看0 則留言

Comments


bottom of page