top of page

麥德羅扮魔王 女友劉麗萍扮鬼新娘與唱歌學生直播慶祝萬聖節Apple 姐剛榮升外母 只望女兒幸福 唔諗再婚南韓萬聖節意外表示難過哀悼願亡者安息


今天(31 日)就係萬聖節,麥德羅(Robert)與女友劉麗萍(Apple 姐)也湊熱鬧,日前

(29 日)與唱歌學校一班學生,一齊扮鬼扮馬開直播慶祝萬聖節。麥德羅扮魔

王,Apple 姐則扮鬼新娘,其他學生則扮小精靈、問米婆等,直播更出動 4 人

樂隊,就連樂手也一齊扮鬼,十分熱鬧!


Apple 姐興奮說:「我今日『結婚』喇,哈哈,係扮鬼新娘!好開心同我的學生

一齊扮鬼扮馬,一齊唱歌,玩得好開心。呢個新娘妝化咗幾個小時,好鍾意好

好玩。(幾時做真的新娘?)前幾日,我做了外母啦,我的寶貝女出嫁啦,唔會

再諗呢啲啦,結唔結婚,已經沒所謂,隨緣啦!見到寶貝女嫁到好老公,已經

好安樂,我個女婿 100 分呀!」麥德羅則大讚 Apple 姐的鬼新娘造型非常神

似,更笑言:「魔王要娶鬼新娘,哈哈!」


對於南韓首爾一個萬聖節活動發生人踩人意外,Apple 姐及麥德羅向意外中的死

傷者致哀及表示難過,願死者安息,傷者早日康復及走出陰霾,並提醍大家玩

得開心之餘也要注意安全,勿樂極生悲!140 次查看0 則留言

Commenti


bottom of page