top of page

2021寫真戰: 「雨神出動」「17人氣第一女主播」宣娜(Sheena)同粉絲書展著情侶裝


今年書展重開,嚟到最後兩日,仲遇到風球暴雨。第二度喺出性感寫真嘅「17人氣第一女主播」宣娜(Sheena)一於懶理風球暴雨,準時現身書展會粉絲。


講到成日都比粉絲喺社交網站上tag「雨」神出動,佢話諗番起又真係喎。好似上兩年去台灣拍寫真,原本成個禮拜都天清氣朗,自己一到步就連續幾日落大雨。


不過,在場嘅粉絲都晨咁早無懼大雨早一個鐘到書展現場會佢哋嘅「雨」神。粉絲話欣賞Sheena無論暴風大雨都依照約定性感現身赴會,無論稱為「雨神」定「雨神」都當之無愧。Sheena仲好開心表示今輯寫真集共印3000本,喺書展攤位連早前預售已賣出九成,所以公司已經加印。


為慶祝銷量理想,加印新版本將加入奧運主題運動專輯,將於即將到來的動漫節同各大書商店舖出售。除咗寫真集,Sheena今次仲推出書展特賣寫真周邊商品。當中「情侶Tee」一度賣哂,粉絲一早到會場買定Sheena寫真「情侶Tee」。而Sheena到場時都好識做即場換上同款「情侶Tee」同粉絲自拍。又一齊著住寫真「情侶Tee」用手機Apps將背景Key成主題樂園同高級餐廳背景,等粉絲幻想佢哋二人著住「情侶Tee」到處約會,粉絲表現冧爆。
145 次查看2 則留言

2 Comments


Kwok Mike Mike
Kwok Mike Mike
Jul 21, 2021

我支持sheena愛我喜歡寫真多唔錯 我永遠愛Sheena超美加油

Like

Ivan Tse
Ivan Tse
Jul 21, 2021


Like
bottom of page