top of page

古典美人, 陸詩韻

已更新:2020年8月17日


藝人陸詩韻近排忙工作早前剛去了日本美容展覽會努力為自己品牌美 容事業發展攞更多資料,及後馬不停蹄從日本直接飛到國內拍電影, 回港後便出席姊妹李美慧婚禮,希望一對新人幸福快樂。她笑説每次 做姊妹也有做新娘憧憬,係唔係唔可以做太多次姊妹呢?如果唔係就 嫁 (相片由PR公司提供)


20 次查看0 則留言
bottom of page