top of page

漢陽譚嘉荃推廣手語普及化 籌辦「無聲旋律慈善單車日」活動大使郭柏妍想學手語傍身 方紹聰善用手語和家姐溝通近日人氣急升的郭柏妍善心滿載,與方紹聰(奶仔)日前冒寒為「香港中華傳統文化藝術基金會」主辦之「無聲旋律慈善單車日」擔任活動大使,漢陽為活動發起人兼統籌,譚嘉荃擔任大會司儀,尚有彭皓鋒、丁文俊、樂隊All For One及關伊彤等參予,當天活動於大埔科學園啟動,希望藉活動推廣手語及社會對聾人與弱聽人士增添醫療服務之關注,受惠慈善機構為「香港聾人協進會」。

活動大使郭柏妍因為未學識踩單車,所以負責主持啟動儀式,落場責任就交方紹聰(奶仔),他更自備私伙單車踩到大尾篤。提到活動為推廣手語,郭柏妍表示拍《破毒強人》時曾學過少少手語,但當日到場與聽障人士溝通,才發現有些已忘記了,如果有機會也想繼續學,因將來拍劇可能可以派上用場。

方紹聰報考旅遊巴司機車牌

奶仔透露自己有個輕度智障的姐姐,「因為她語言表達有困難,所以會用手語同我溝通,但唔知佢啲手語係自創定學校教。我又試過教弱聽人士跳舞,要用一啲簡單手語來溝通。原來完全聽唔到聲音都可以跳舞,只要Bass勁啲,佢哋就可以感受到震動而跳舞。」奶仔工作之餘不忘增值自己,除了學急救、山藝外,更報考旅遊巴士牌,「做演員咩都要識,而且公司好多劇集喺大陸拍,到時我可以車同事去開工。」

聽障人士常被歧視 漢陽望社會關注

活動發起人兼統籌漢陽表示透過「聾協」瞭解到聽障人士有好多不便,「其實佢哋喺睇唔到嘅傷殘,好似同佢哋講借過、借過,但因為佢哋聽唔到,所以試過好多次無辜被打或推撞。我亦希望藉今次活動推動手語,唔想將手語標籤為特殊教育,希望手語變成正常語言,好似泰文、韓文咁,任何人都可以去學。」

譚嘉荃:要正視聽障人士學習問題

擔任活動司儀的譚嘉荃,翻查資料發現現時手語差不多絕種,因政府為免被指歧視,曾有政策安排聽障人士入讀正常學校,而他們可能也有些聽障,結果上課時因聽不到而影響學業,出來社會後又因不懂手語而難以與人溝通,她認為這個政策其實也是一種歧視,應該正視市民需要。

彭皓鋒落場踩單車運動 未知病情有否惡化

有TVB「御用惡人」之稱的彭皓鋒,早前自爆確診直腸癌,他表示現時身體沒大問題,「其實一直有檢查血嘅指數都冇乜變化,可能自己又食補充品,所以冇乜變化。要再照先知腫瘤有冇變大變細,呢個月會再去照,如果變差應該就做手術,唔差就保持不變,我試咗很多不同偏方,睇下有冇辦法令廇變細,如果有好嘢會介紹俾大家。」他透露1月可能會去新加坡,因當地有新科技可以試。由於癌症不能多吃糖份,所以他現時每星期只吃一餐飯,但不會完全戒碳水化合物,像當天他要踩單車至大尾篤,需要體力,所以事前也會吃少少。他強調:「我身體ok、冇嘢,開工都得,都有人問過我,但拍攝期成4個月,時間太長,佢哋驚我辛苦,雖然我覺得自己負擔到,但又驚萬一要做手術會拖累劇組。」
5 次查看0 則留言

Comments


bottom of page