top of page

溫碧霞出海預祝7月30日生日大家逐一吻賀壽星


溫碧霞(Irene)日前與老公Kenny、囝囝Xavier、經理人、時裝達人代蓮曦丹美(Daisy)及多位朋友、同事一同坐遊艇出海預祝7月30日生日,大家悉心佈置遊艇佈滿氣球,並送上兩個非常靚的生日旦糕,大家更逐一吻賀壽星Irene。


而囝囝更趁美國放暑期,專程飛回港陪媽咪慶祝生日,有老公、囝囝及一班朋友同事陪伴慶生,Irene感覺幸福滿滿答謝大家:「我覺得自己一直都好幸運又幸福,老公、囝囝及家人給了我一個好幸福的家,仲有一班平時好幫得手的同事,仲有成日陪伴及支持我的朋友及fans,我的生日願望只得一個,就是所有人都要身體健康!」12 次查看0 則留言

Comments


bottom of page