top of page

大班及高澤威處女下海做主持

對於新晉藝人高澤威(Ladol)表示,在工作前一晚已經失眠,心情既緊張又興奮。他表示由開始接今次這份主持工作,已經同師兄大班(Tapan)請教,希望盡力做到最好。

大班則表示,雖然之前都有少許經驗,但其實今次才是正正式式第一次做主持工作,心情難免緊張,尤其是今集嘉賓是擁有豐富幕前經驗嘅莊思敏,做事認真同專業,所以自己同高澤威,都會做足功課,希望出嚟嘅表現係最好。


10 次查看0 則留言
bottom of page