top of page

雷晴雯顛覆形象拍三級片 獲讚好戲恨演唐氏症患者

已更新:2020年8月17日


藝人雷晴雯 (Winnie) 日前於社交網站上載一部早前參與以「公職人員叫霸王雞」為題材的學生寫實微電影,更笑稱此乃她人生第一部的三級片。片中 Winnie 飾演一樓一的「大家姐」,完全顛覆其深入民心的藝術才女、作家及KOL形象,在戲中粗口橫飛,舉手投足都入形入格,連鄧梓峰及資深經理人 Kitty 媽 (鄭燕玲) 都紛紛留言大讚她好戲。

致電 Winnie 問她作如此新嘗試可有什麼難忘事,Winnie 坦最辛苦就是兩日內狂隊三包煙:「其實當年我都係因為 TVB 拍劇需要先學食煙,但就算學識咗我都從來唔食,拍攝當日因為角色需要不斷煙駁煙,食到連導演都心痛,不斷買蜜糖菊花茶俾我飲,但最終都係頂唔順喉嚨痛,一拍完就即刻要去睇醫生。」

問 Winnie 可有介意朋友笑她「果然有雞味」,Winnie笑說把他們的話視作讚美,並揚言演員本來就是要作多方面嘗試,更笑稱早就被 TVB 訓練到「做小姐」做到非常專業:「以前讀完訓練班剛剛出嚟演戲,除咗路人之外演得最多嘅就係一樓一同舞小姐,以前細個仲因為唔知點演,特登深水埗茶餐廳坐幾個鐘,只係為咗想了解現實生活中性工作者嘅身體形態同講嘢語氣,坐到最後俾老闆趕走。」

Winnie 表示很喜歡參與學生創作,因為學生們的創意每一次都令她很有驚喜。她說最希望飾演唐氏綜合症患者:「過去十幾年我一直都喺明愛做義工,好錫一班唐氏症嘅仔仔女女,對佢地有好深嘅了解,所以好希望將來可以有機會演繹唐氏症患者,俾社會大眾知道,佢哋只不過係不幸地有先天性疾病,真實嘅佢哋比好多健全人士都善良友善同可愛。」


5 次查看0 則留言
bottom of page